Konsten att tala med hundar - hundarnas språkförmåga kan vara underskattad

Hunden är det djur som mest och bäst har anpassat sig till människan. De är extremt känsliga på vilka signaler vi sänder, medvetet eller omedvetet. De är också bra på att lägga ord på minnet, till exempel de vanliga ”fot”, ”apport” och ”sitt”. Men nyare forskning visar att hundarnas förmåga att komma ihåg – kanske till och med förstå – mänskliga ord är betydligt större än vad man insett.